Securitate

Importanța prevenției pierderilor

Cooperarea continuă cu departamentul de recrutare promovează succesul în prevenirea fraudei, a daunelor materiale și intelectuale

Desfășurarea activității de prevenire a pierderilor este una dintre cele mai mari provocări pe care le întâmpină o organizație. Cele mai importante rațiuni ale complexității acestei activăți sunt:

 1. Securitate versus modul actual de desfășurare a activității– deoarece prevenirea pierderilor este aplicabilă tuturor activităților organizației, o încercare a restricționării acestora poate conduce la întreruperea desfășurării activității și provoacă rezistență la aplicare. De exemplu, o verificare amănunțită a angajaților și a clienților în punctele de control acces din organzație care ar putea preveni furtul, ar cauza întârzierea angajaților și a clienților, ar genera sentimentul de  neîncredere în ceea ce îi privește și ar necesita resurse importante pentru aplicarea măsurii de control.

 2. Lipsa limitelor – revoluția informatică a intensificat lupta specialiștilor în prevenirea pierderilor dincolo de granițele fizice. Scurgerea de informații și furtul de la angajator au devenit ușor de ușor de înfăptuit și greu de depistat, având un potențial distructiv pentru organizație.

 3. Măsurarea succesului economic – în era în care totul este măsurabil iar succesul este prezentat într-o simplă formă numerică, este greu de cuantificat valoarea prevenirii pierderilor. Este oare valoarea economică a prinderii unui angajat care a furat măsurată numai prin prisma costului pe care el/ea l-a sustras? Dar descurajarea angajaților care prezintă un astfel de comportament și plățile compensatorii la plecarea celor descoperiți a fi corupți? Și cum putem cuantifica valoarea informațiilor pierdute, a divulgării secretelor profesionale și daunele aduse reputației organizației?

Pentru a proteja organizația de fraudă internă și a păstra în același timp cooperarea interdepartamentală, trebuie gasită o linie comună. De exemplu, în loc să închidem ermetic organizația, putem găsi alte metode de a minimiza riscurile:

 1. Plasarea de camere și detectoare va descuraja comportamente nepotrivite și ne va permite să investigăm un eveniment după ce acesta a avut loc.

 2. Realizarea inventarelor și controalelor ne va permite să descoprim pierderile în retrospectivă.

 3. Pregătirea și includerea personalului în aceste activități de prevenție.

Pierderi minime, profit maxim pentru organizație

Am avea beneficii importante dacă toate organizațiile s-ar raporta la angajații lor mai degrabă ca la parteneri într-o competiție decât ca la o amenințare:

 1. Motivația – prin crearea unui parteneriat bazat pe interese commune între angajați și organzație

 2. Cooperarea – implicarea angajaților în prevenirea pierderilor generate de factori interni sau externi.

 3. Minimizând amenințările interne – minimizând riscul sabotajului de către factori interni organizației.

Pentru a ne bucura de o bună colaborare între organizație și angajați, ar trebui să identificăm punctul de echilibru între încrederea oarbă și suspiciuni și răcirea relațiilor:

 • Prevenție  - o examinare atentă a candidaților pentru a preveni intrarea elementelor negative în organizație.

 • Implicarea angajaților în atingerea obiectivelor organizației va duce la prevenirea pierderilor interne și va genera informații ce țin de prevenire.

 • Supervizare și control – verificările periodice vor reduce riscul și vor mări nivelul de conștientizare a angajaților.

Cu toate acestea, punctul de echilibru între prevenire și desfășurarea uzuală a activității este colaborarea eficientă cu cel mai important punct de acces al organizației – Departamentul de Resurse Umane. Cooperarea optimă cu specialiștii de recrutare va permite organizației să-și protejeze bunurile, dar și să gasească oamenii potriviți, astfel încât să își păstreze leadershipul, stabilitatea, viteza și flexibilitatea.

Cel mai performant test de integritate din lume

Pentru a facilita colaborarea între aceste două departamente și a extrage beneficiile majore, am dezvoltat testele de integritate Integrity Meter (detalii sunt prezentate mai jos). Testele ușor de integrat în procedurile de lucru ale ambelor departamente și contribuie la protejarea organizației.

Bazându-ne pe experiența acumulată în mediului organizațional privat, am formulat câteva argumente în favoarea unei cooperări optime:

 • Să cunoaștem atât provocările cu care se confruntă recrutorii precum și pe cele întâmpinate în prevenirea pierderilor materiale și informaționale.

 • Să recunoaștem asemănările și diferențele dintre procesele celor două departamente: colectarea și evaluarea CV-urilor versus verificările de fond ale angajaților, teste de personalitate și aptitudini versus teste de integritate, interviuri în vederea angajării versus intervievări comportamentale.

 • Procesul de recrutare trebuie să fie clar și integru, și să sublinieze faptul că prevenirea introducerii unui element negativ în organizție este atât în interesul candidaților, cât și în interesul companiei.

 • Descalificarea unui nou angajat după ce acesta a trecut prin procesul de recrutare poate conduce la pierderea de reurse și o relaționare neplăcută între angajat și organizație.  Testarea integrității unui candidat, fără a folosi instrumente precum poligraful, într-un stadiu incipient al recrutării previne daunele produse organzației.

 • În cazul în care testarea candidaților scoate la iveală subiecte problematice, este important să includem în intervievare și în luarea deciziei de angajare și Departamentul de Securitate.

 • Bugetul alocat procesului de recrutare este, de obicei, unul redus, fiind indicat să alegem un test de integritate  care să reducă necesitatea unei intervievări complementare (identificată ca fiind cea mai costisitoare componentă a procesului de evaluare).

Trebuie luate în considerare și alte aspecte legate de activitatea desfășurată în cadrul departamentului de recrutare:

 • Departamentul de recrutare este imaginea organizației și procedurile aplicate afectează felul în care organzația este percepută.

 • Membrii echipei de recrutare sunt conștienți de importanța nivelului de integritate al angajaților, dar aceștia trebuie ia în calcul și alți factori, precum calificarea candidatului pentru funcția pentru care a aplicat și potrivirea acestuia cu mediul de lucru.

 • Managerii acestui department activează sub presiunea permanentă a recrutării candidaților având targeturi cantitative, calitative și termene limită.

 • În activitatea de recrutare sunt uzuale  instrumentele statistice de evaluare a personalității și abilităților candidaților.

 • Fără a folosi instrumente de testare a integrității, este dificil să transformi un interviu într-o intervievare detaliată care să abordeze detalii personale.

 • Resursele departamentului sunt limitate, fiind astfel necesar un echilibru între investiția în testări și instrumentele externe și rezultatul dorit.

Combinarea optimă a testelor de integritate cu intervievarea în cadrul procesului de recrutare

Pentru a echilibra viteza și eficiența procesului, pe de o parte și costul componentelor, pe de altă parte, am construit sistemul pornind de la următoarele ipoteze:

 • Cea mai costisitoare componentă a procesului de recrutare este timpul acordat intervievării candidatului și întrebărilor adiționale.

 • Durata testelor de personalitate și a testelor de aptitudini este considerabil mai mare decât durata susținerii testului de integritate.

 • Pașii care necesită coordonare între departamente (intervievarea candidatului și de către un Director Executiv sau Director de Departament).

Integrarea unei evaluări a integrității în procesul de recrutare

Propunerea noastră cu privire la desfășurarea procesului de recrutare este următoarea:

 • Testul de integritate.

 • Interviul propriu-zis și abordarea subiectelor de interes relevate de testul de integritate.

 • Testele de verificare a abilităților și teste de personalitate.

 • Luarea unui decizii în privința angajării.

Un sistem de screening inteligent și teste de ultimă generație:

Integrity Meter oferă o soluție de diagnosticare completă, care include i-pass, un sistem unic de diagnosticare a personalității și abilităților, combinat cu o arhitectură de teste avansate de integritate, dezvoltate pe baza vastelor cunoștințe și experiențe acumulate.

Capacitățile sistemului au fost testate și validate de către un specialist în psihometrie din cadrul Universității Haifa - Israel, și verificate de către profesioniști în sfera securității, a resurselor umane și a recrutării.

De asemenea, testul trece permanent prin procese de adaptare și updatare care să asigure ajustarea sa la schimbările populației. Sistemul și testele sunt aliniate exact la cerințele departamentelor de recrutare și securitate:

 1. Examinarea tuturor aspectelor necesare pentru măsurarea compatibilității – abilități profesionale, potrivirea cu tipologia postului și organizația în sine, integritatea.

 2. Indentificarea și acumularea de date extrem de importante – sistemul furnizează un raport detaliat, incluzând informații concrete și suspiciuni care pot apoi fi analizate folosind instrumente complementare, precum verificări de fond sau intervievări comportamentale.

Adițional prevenirii angajării unor candidați nepotriviți companiei, folosirea testului rezultă și în scăderea cheltuielilor generate de procesul de recrutare și screening. Având în vedere că aplicarea testul se poate face doar având la dispoziție un calculator cu acces la internet și un reprezentant al angajatorului, aceste teste pot fi efectuate atât la sediul societății cât și în alte locații, fără a avea nevoie să închiriați un spațiu sau să plătiți specialiști în testare externi.

Avantaje majore:

 • Customizare completă a sistemului în funcție de nevoile organizației – selectarea subiectelor testate și a limbilor în care se efectuează testul sau se citesc rapoartele, precum și construcția testelor unice având la bază descrierea postului pentru care a fost dezvoltat.

 • Exactitate – procesul de screening se concentrează pe abilități și performanțe, fără intervenții emoționale subiective. Astfel rezultatele sunt precise și stau la baza unor decizii informate în procesul de selecționare a candidaților.

 • Simplitate și transparență – rapoartele furnizează explicații detaliate despre candidați și permit analiza completă și managementul corect al intervievării, acolo unde este necesar.

 • Flexibilitate – raportul permite analiza informațiilor obținute pe parcursul intervievărilor și verificărilor ulterioare, în vederea luării unor decizii informate.

 • Evidențierea încercărilor de a ascunde informații – singurul test capabil să scoată la iveală o omisiune intenționată a unor detalii importante pentru luarea unei decizii. Testele sunt urmate de discuție complementară cu candidatul.

 • Securitatea informației - securitatea informațională a sistemului este administrate conform standardului ISO-27001:2013 și reglementărilor Regulamentului de Protecție a Datelor cu Caracter Personal. De asemenea, puteți seta nivele de acces pentru persoanele implicate în procesul decizional de recrutare, pentru a preveni expunerea de informații sensibile.

 • Experiență intuitivă pentru utilizator – nu sunt necesare cunoștințe anterioare. Rezultatele testării apar clar și imediat, fără a fi necesară o analiză suplimentară a informațiilor.

 • Implementare facilă – echipa noastră oferă sprijin în procesul de implementare a sistemului, din punct de vedere profesional și tehnic.

 • Asistență și îndrumare – pentru a utiliza maximal informațiile emise în raport, suntem la dispoziția clienților cu sesiune de training având ca subiect intervievarea comportamentală și verificări de fond.

 • Suport tehnic și profesional on-line.

 • Adaptare și updatare automate.

 ​

Servicii complementare

În cazuri specific, suntem nevoiți să întreprindem acțiuni complementare astfel încât să profităm la maxim de informațiile evidențiate de Integrity Meter.

Punem la dispoziție o sferă variată de servicii organizațiilor care nu doresc să le implementeze intern:

 • Verificarea CV-ului – confirmarea informațiilor înscrise cu locurile de muncă anterioare și cu instituțiile de învățământ menționate.

 • Verificări de fond – testarea și verificarea informațiilor cu date din baze de date existente. 

 • Intervievare complementară – intervievarea candidatului cu scopul de a clarifica detaliile evidențiate de testul de integritate.

 • Intervievare comportamentală – intervievare exhaustivă a candidatului având la bază subiectele indicate de client.

Gama noastră de servicii este completată de către testele de integritate periodice. Acest tip avansat de testare permite organizației să aplice teste complete de integritate pe întreg parcursul profesional al angajatului în organizație. Folosirea acestui test în mod regulat permite organizației să aibă o imagine corectă a ceea ce se întâmplă în firmă și să identifice neregularitățile, pornind de la nerespectarea politicilor organizației și până la acțiuni ilegale.


Platforma exlusivă permite modificarea completă a testului de integritate în funcție de nevoile organizației  astfel încât garantează cele mai bune și solide rezultate. Testul se folosește și ca instrument de prevenire și descurajare și ajută în prevenirea pierderilor.

Candidații potriviți postului și organizației?Integrity Meter transformă procesul de recrutare într-unul sigur și eficient.

Îți mulțumim! Mesajul tău a fost transmis!