Resurse Umane

O combinație câștigătoare

O colaborare constantă cu departamentul de Prevenire a Pierderilor crește șansele unei recutări de succes

Identificarea și recrutarea unui angajat potrivit sunt procese complexe. Candidații trebuie să facă dovada unor calități și aptitudini relevante pentru mai multe domenii: aptitudini profesionale, calități personale și integritate. În plus, procesul de recrutare se desfășoară sub presiunea unui timp alocat limitat, în care recrutorul trebuie să își atingă scopurile, să ocupe o poziție vacantă sau să facă recrutare în masă.

Cu toate acestea, este important sa nu facem compromisuri referitoare la integritatea candidatului, la alinierea lor la conduita morală a organizației și la asumarea importanței raportării. În timp ce recrutarea unui angajat nepotrivit poate duce la irosirea unor resurse considerabile, un sabotaj intenționat din partea unui angajat poate afecta serios activitatea, reputația și moralul companiei. Pe lângă furturile și pierderile materiale, revoluția informațională face posibil ca fiecare angajat să acumuleze date și să  facă trafic cu informații profesionale de valoare sau secrete comerciale.

O cunoaștere în detaliu a candidatului poate înlesni procesul de recrutare. De asemenea, o colaborare și o comunicare eficientă între Departamentul de Recrutare/Resurse Umane si Responsabilul cu Prevenirea Pierderilor ar servi acestui scop final. Această combinație de forțe ajută la obținerea unei imagini de asamblu a candidatului, din punct de vedere profesional, personal și comportamental.

Cel mai performant test de onestitate din lume

Pentru a facilita colaborarea între aceste două departamente și a extrage beneficiile majore, am dezvoltat testele de integritate Integrity Meter (detalii sunt prezentate mai jos). Testele ușor de integrat în procedurile de lucru ale ambelor departamente, iar prin folosirea acestora acum este posibilă recrutarea celor mai buni angajați. Este important de reținut că plecăm de la prezumția că majoritatea candidaților sunt onești, iar aceste teste ne permit să-I identificăm pe acei câțiva candidați care nu sunt onești, pe cei care pot prezenta un risc pentru organizație.

Bazându-ne pe experiența acumulată în mediului organizațional privat, am formulat câteva argumente în favoarea unei cooperări optime:

 • Să cunoaștem atât provocările cu care se confruntă recrutorii precum și pe cele întâmpinate în prevenirea pierderilor materiale și informaționale.

 • Să recunoaștem asemănările și diferențele dintre procesele celor două departamente: colectarea și evaluarea CV-urilor versus verificările de fond ale angajaților, teste de personalitate și aptitudini versus teste de integritate, interviuri în vederea angajării versus intervievări comportamentale.

 • Procesul de recrutare trebuie să fie clar și integru, și să sublinieze faptul că prevenirea introducerii unui element negativ în organizație este atât în interesul candidaților, cât și în interesul companiei.

Pentru a echilibra viteza și eficiența procesului, pe de o parte și costul componentelor, pe de altă parte, am construit sistemul pornind de la următoarele ipoteze:

 • Cea mai costisitoare componentă a procesului de recrutare este timpul acordat intervievării candidatului și întrebărilor adiționale

 • Durata testelor de personalitate și a testelor de aptitudini este considerabil mai mare decât durata susținerii testului de integritate.

 • Pașii care necesită coordonare între departamente (intervievarea candidatului și de către un Director Executiv sau Director de Departament) 

Propunerea noastră cu privire la desfășurarea procesului de recrutare este următoarea:

 • Testul de integritate.

 • Interviul propriu-zis și abordarea subiectelor de interes relevate de testul de integritate.

 • Testele de verificare a abilităților și teste de personalitate.

 • Luarea unei decizii în privința angajării.

Integrarea unei evaluări a integrității în procesul de recrutare

Un sistem de screening inteligent și test de credibilitate de ultimă generație:

Integrity Meter oferă o soluție de diagnosticare completă, care include i-pass, un sistem unic de diagnosticare a personalității și abilităților, combinat cu o arhitectură de teste avansate de integritate, dezvoltate pe baza vastelor cunoștințe și experiențe acumulate.

Capacitățile sistemului au fost testate și validate de către un specialist în psihometrie din cadrul Universității Haifa - Israel, și verificate de către profesioniști în sfera securității, a resurselor umane și a recrutării.

De asemenea, testul trece permanent prin procese de adaptare și updatare care să asigure ajustarea sa la schimbările populației. Sistemul și testele sunt aliniate exact la cerințele departamentelor de recrutare și securitate:

 1. Examinarea tuturor aspectelor necesare pentru măsurarea compatibilității – abilității profesionale, potrivirea cu tipologia postului și organizația în sine, integritatea.

 2. Indentificarea și acumularea de date extrem de importante – sistemul furnizează un raport detaliat, incluzând informații concrete și suspiciuni care pot apoi fi analizate folosind instrumente complementare, precum verificări de fond sau intervievări comportamentale.

Adițional prevenirii angajării unor candidați nepotriviți companiei, folosirea testului rezultă și în scăderea cheltuielilor generate de procesul de recrutare și screening. Având în vedere că aplicarea testului se poate face având la dispoziție doar un calculator cu acces la internet și un reprezentant al angajatorului, aceste teste pot fi efectuate atât la sediul societății cât și în alte locații, fără a avea nevoie să închiriați un spațiu sau să plătiți specialiști în testare externi.

Avantaje majore:

 • Customizare completă a sistemului în funcție de nevoile organizației – selectarea subiectelor testate și a limbilor în care se efectuează testul sau se citesc rapoartele, precum și construcția testelor unice având la bază descrierea postului pentru care a fost dezvoltat.

 • Exactitate – procesul de screening se concentrează pe abilități și performanțe, fără intervenții emoționale subiective. Astfel rezultatele sunt precise și stau la baza unor decizii informate în procesul de selecție a candidaților.

 • Simplitate și transparență – rapoartele furnizează explicații detaliate despre candidați și permit analiza completă și managementul corect al intervievării, acolo unde este necesar.

 • Flexibilitate – raportul permite analiza informațiilor obținute pe parcursul intervievărilor și verificărilor ulterioare, în vederea luării unor decizii informate.

 • Evidențierea încercărilor de a ascunde informații – singurul test capabil să scoată la iveală o omisiune intenționată a unor detalii importante pentru luarea unei decizii. Testele sunt urmate de discuție complementară cu candidatul.

 • Securitatea informației - securitatea informațională a sistemului este administrată conform standardului ISO-27001:2013 și reglementărilor Regulamentului de Protecție a Datelor cu Caracter Personal. De asemenea, puteți seta nivele de acces pentru persoanele implicate în procesul decizional de recrutare, pentru a preveni expunerea de informații sensibile.

 • Experiență intuitivă pentru utilizator – nu sunt necesare cunoștințe anterioare. Rezultatele testării apar clar și imediat, fără a fi necesară o analiză suplimentară a informațiilor.

 • Implementare facilă – echipa noastră oferă sprijin în procesul de implementare a sistemului, din punct de vedere profesional și tehnic.

  Asistență și îndrumare – pentru a utiliza maximal informațiile emise în raport, suntem la dispoziția clienților cu sesiune de training având ca subiect intervievarea comportamentală și verificări de fond.

  Suport tehnic și profesional on-line.

 • Adaptare și updatare automate.

Servicii complementare.
În cazuri specifice, suntem nevoiți să întreprindem acțiuni complementare astfel încât să profităm la maxim de informațiile evidențiate de Integrity Meter.

Punem la dispoziție o sferă variată de servicii organizațiilor care nu doresc să le implementeze intern:

 • Verificarea CV-ului – confirmarea informațiilor înscrise cu locurile de muncă anterioare și cu instituțiile de învățământ menționate.

 • Intervievare complementară – intervievarea candidatului cu scopul de a clarifica detaliile evidențiate de testul de integritate.

 • Intervievare comportamentală – intervievare exhaustivă a candidatului având la bază subiectele indicate de client.

Gama noastră de servicii este completată de către testele de integritate periodice. Acest tip avansat de testare permite organizației să aplice teste complete de integritate pe întreg parcursul profesional al angajatului în organizație. Folosirea acestui test în mod regulat permite organizației să aibă o imagine corectă a ceea ce se întâmplă în firmă și să identifice neregularitățile, pornind de la nerespectarea politicilor organizației și până la acțiuni ilegale.

Platforma exclusivă permite modificarea completă a testului de integritate în funcție de nevoile organizației  astfel încât garantează cele mai bune și solide rezultate. Testul se folosește și ca instrument de prevenire și descurajare și ajută în prevenirea pierderilor. 

Candidații potriviți postului și organizației?Integrity Meter transformă procesul de recrutare într-unul sigur și eficient.

Îți mulțumim! Mesajul tău a fost transmis!