Blog

Cum sunt evaluați cei din conducerea entităților reglementate de ASF

3. Advertorial medium.jpg

    Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) este instituția responsabilă cu autorizarea, reglementarea, supravegherea și controlul entităților din piețele financiare non-bancare românești: asigurări-reasigurări, instrumente și investiții financiare și pensii private. Una dintre atribuțiile autorității este aplicarea și urmărirea respectării actelor normative europene relevante. 


    Regulamentul ASF privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară a fost actualizat la începutul anului în curs pentru a se conforma ghidului emis de ESMA și EBA. Astfel, prin respectivul regulament se stabilesc criteriile și procedurile aplicabile de către ASF și de către entitățile reglementate pentru a se asigura că persoanele ce conduc companiile din domeniul financiar sunt cele potrivite.


    Conform Regulamentului, au obligația de a realiza această evaluare instituțiile de tipul societăților de servicii de investiții financiare, societăților de administrare a investițiilor (SAI) precum și administratorii fondurilor de investiții alternative (AFIA) care dețin o cotă de piață de cel puțin 5%, dar si asigurători și administratori de fonduri de pensii private. 


    Sunt supuse aprobării ASF persoanele care îndeplinesc sau urmează să îndeplinească funcții în structurile de conducere (consiliu de administrație, consiliu de supraveghere, Directorii generali și adjuncți – directori in sensul Legii 31/1990) și funcții-cheie (evaluarea și administrarea riscurilor, conformitate și/sau control intern conform legislației specifice, director de investiții, audit intern, actuar). 


    Verificarea îndeplinirii cerințelor de adecvare a persoanelor evaluate se realizează atât într-un stadiu inițial, precum anterior depunerii documentației pentru autorizarea inițială a entității reglementate, sau înaintea desemnării unor noi membri în structura de conducere, cât și pe parcurs, în situații precum cea în care cerințele funcției s-au modificat cu mai mult de 50% sau în cazul unui impact real negativ asupra reputației persoanei evaluate sau a entității reglementate. 


    Entitățile reglementate au obligația de a verifica dacă persoanele evaluate îndeplinesc și mențin, pe toată durata de desfășurare a activității, cerințele cuprinse în regulamentul mentionat, astfel încât să se asigure că persoanele evaluate nu reprezintă un risc potențial, care poate determina vulnerabilitatea entității. 

 

    Astfel, persoanele evaluate trebuie:
a)    Să aibă o bună reputație și să acționeze cu onestitate și integritate; 
b)    Să aibă cunoștințele, competențele și experiența profesională necesare îndeplinirii atribuțiilor funcției; 
c)    Să îndeplinească cerințele de guvernanță.


    Reputația, onestitatea și integritatea persoanei evaluate sunt luate în discuție atât înainte de desemnare, cat și pe parcursul desfășurării activității, în cazul în care există evidențe relevante care să indice un posibil risc legat de aspecte precum nerespectarea legislatiei financiar – bancare, a celei referitoare la spălarea banilor și finanțarea terorismului sau în legătură cu fapte de corupție, legislaţiei privind societăţile, falimentul, insolvenţa, precum și a celei privind protecţia consumatorului,  condamnari penale sau sanctiuni cu in legatura cu aceasta, astfel cum sunt menționate în Art. 13 al Regulamentului.


    Pentru evaluare se iau în considerare inclusiv aspecte și situații minore care cumulat, pot avea impact semnificativ asupra reputației persoanei evaluate.


    Potrivit regulamentului, evaluarea adecvării este realizată atat de către ASF cat si de entitatea reglementată prin diferite modalități, canale și instrumente, printre care: diplome și certificate, scrisori de recomandare, curriculum vitae, interviuri și chestionare.


    O posibilă modalitate de testare a persoanelor vizate este Integrity Meter, o soluție de screening ce dezvoltă teste online de integritate care pot fi utilizate atat in etapa de pre-angajare cat și periodic, ori de cate ori este necesar. Întrebările adresate sunt legate de aspecte precum integritatea personala, implicarea în activitati de natura infracționala prevăzute de legislația financiar bancară, sau soliditatea financiară.


    Platforma de testare are implementați algoritmi avansați de detecție a încercărilor de ascundere a informațiilor sau de denaturare a adevarului. În urma testului realizat individual de fiecare persoana se  genereaza un raport detaliat și argumentat pe baza caruia se poate aprecia asupra integritatii, onestitatii si reputatiei persoanei vizat. 


    In prezent, software-ul de testare a integrității se folosește deja în alte tari de peste 10 ani, fiind tradus și adaptat în mai multe limbi. Printre clienții care utilizeaza Integrity Meter sunt Tel-Aviv Stock Exchange, Bank Hapoalim și Clal Insurance, companii de prestigiu cu activitate in sectorul financiar – bancar, al pietelor de capital si de asigurari.